Alguns homes fan l’amor amb prostitutes, mentre estimen la dona amb paraules d’amor.